Management informatie

Boekingsmonitor.nl

Op elk moment van de dag inzicht in de stand van de boekingen. Uitgesplitst in toeristische plaatsen en verhuureenheden. Zonder invoer vooraf óf het maken van een selectie. Grafieken maken in één oogopslag duidelijk met welk percentage de boekingen voor of achter lopen.

Andere grafieken geven de stand van de boekingen met het gemiddelde van collega’s in de eigen óf andere toeristische regio’s weer. Voor een uitvoerige analyse van het boekingsverloop kan gedetailleerde informatie worden opgevraagd. Klik hier en vervolgens op ‘demo‘ voor een voorbeeld.

Een koppeling met het reserveringssysteem (Eurecrea, CAT/Tibos of Stratech) leest de gegevens één keer per etmaal uit en voegt deze voor de regio samen.

De jaarlijkse abonnementskosten bedragen Euro 175,- (ex btw). De éénmalige aansluitkosten bedragen eveneens Euro 175,- (ex btw). Aanmelden kan via deze link.

KERN Benchmark.nl

Een groot aantal individuele ondernemers werkt inmiddels met deze benchmark. Evenals een aantal samenwerkingsverbanden, waaronder ARDOER en Allureparken. De ondernemer voert de gegevens zelf in. De prestatie van het eigen bedrijf wordt vergeleken met het gemiddelde van andere regio’s.

Voor de deelnemers worden twee studiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt de ondernemer handvatten voor rendementsverbetering. Deelname is vrijwillig. De kosten voor deelname aan de benchmark zijn Euro 400,- (ex btw) per jaar. Terug.