Beheer

In het verleden heb ik ruime ervaring opgedaan in operationeel management en beheer van recreatieterreinen. De dagelijkse praktijk van het runnen van (grootschalige) verblijfsrecreatiebedrijven biedt voor mij dan ook weinig verrassingen meer.

Vandaag de dag ben ik verantwoordelijk voor drie verblijfsrecreatieterreinen. In opdracht van het bestuur van een stichting i.o., voer ik het beleid uit. In de praktijk komt dit er op neer dat ik hét aanspreekpunt ben voor de pachters en in overleg met hen investeringsplannen op stel.

Daarnaast is het mijn verantwoordelijkheid dat bij het beëindigen van een pachtovereenkomst de exploitaties normale doorgang vinden. De selectieprocedure van nieuwe pachters, wat resulteert in een voorstel aan het bestuur, is tevens mijn verantwoordelijkheid. Terug.