Advies

Momenteel adviseer ik in opdracht van de provincie Gelderland recreatieondernemers en gemeenten bij ruimtelijke ordeningsprocedures. De directe aanleiding is het convenant ‘Overheid – Toeristische Sector Veluwe’ en de nieuwe Omgevingsvisie.

Daarnaast heb ik op meerdere verblijfsrecreatiebedrijven projecten lopen. Zoals een rendement verbetertraject, een bedrijfsovername en een bedrijfsbeëindiging/bedrijfsverkoop traject.

Recent heb ik in opdracht van de gemeente Winterswijk én de recreatieondernemers, de gevolgen van een verhoging van de toeristenbelasting voor de recreatiesector, in beeld gebracht. Het onderzoek dient als basis voor het nieuwe gemeentelijke beleid betreffende toeristenbelasting.

En in opdracht van Regio Noord-Veluwe heb ik een inventarisatie van de verblijfsrecreatiesector uitgevoerd. Voor deze opdracht werkte ik samen met bureau Ruimte & Vrije Tijd.

In het verleden heb ik een grote diversiteit aan adviestrajecten uitgevoerd. Zoals haalbaarheids- onderzoeken, o.a. Skyrail Lelystad (in opdracht van Staatsbosbeheer, Dura Vermeer, Stichting Skyrail i.o. en de provincie Flevoland) en uitbreidingsplannen, o.a. Het Horstmannsbos te Gasselte, onderdeel van de Paasheuvelgroep te Vierhouten.

Daarnaast heeft o.a. Watersportcentrum Cnossen te Leekstermeer, Jachthaven Oostmahoorn te Anjum en Bungalowpark Hoenderloo te Hoenderloo mij ingeschakeld voor advies op het gebied van vergunningen, organisatie, RO/bestemmingsplan en strategie.  Terug.